Dansk retningslinje for håndtering af MR-sikkerhed

MR-skanning til visualisering af kroppens organer er bredt anvendt på hospitaler til klinisk diagnostik og forskning. Metoden er baseret på fænomenet "magnetisk resonans" og brug af stærke magnetfelter og radiobølger. MR-skanning er sikker for patienter og ansatte, forudsat at det udføres med passende sikkerhedsforanstaltninger. Ellers er risikoen høj. Fagfolk har generelt fokus på farerne, og langt de fleste skanninger foretages sikkert, men alligevel sker der jævnligt alvorlige og undgåelige ulykker med store menneskelige og økonomiske omkostninger til følge.

Der er behov for at få gode og sikre procedurer udbredt til alle MR-afdelinger, såvel private som offentlige. Derfor har relevante danske faglige organisationer, DSMF, DSMMR, DRS og Radiograf Rådet taget initiativ til en fælles retningslinje for hvordan MR-skanning kan og bør håndteres i Danmark. Dokumentet har været i åben høring, tillempes her efterfølgende og publiceres. Målgruppen inkluderer ledelser på hospitaler, privatklinikker og forskningsinstitutioner med MR-skannere til human anvendelse, alt MR-personale uanset uddannelse, politikere, samt producenter og leverandører af MR-skannere. Siden her beskriver høringsprocessen og bliver efterfølgende anvendt til at sprede den færdige version og efterfølgende opdateringer.

Høring

Retningslinjen har været i åben høring jf. høringsbrev. Høringssvar til udkastet til national retningslinje for MR-sikkerhed (version 24/04-2024) blev modtaget indtil 30. juni 2024. Stor tak for bidrag.

Kladde i høring

Udkastet til en dansk retningslinje for MR-sikkerhed kan downloades her (klik for adgang). Høringssvar tages i betragtning, men afspejles ikke nødvendigvis alle i revisionen, der sendes til godkendelse hos organisationerne bag.

Kommisorium

Retningslinjen er skrevet på baggrund af et kommisorium udarbejdet af organisationerne bag. Forfatterne er ansvarlige for retningslinjen, som i endelig form godkendes af organisationerne, der også varetager retningslinjens og denne sides vedligehold.